Om företaget

Om företaget

Genom kvalitetsförbättringar och kostnadseffektiviseringar kan vi erbjuder våra kunder de mest prisvärda produkterna.

El & Projektering AB grundades år 2000 av Michael Lundquist och Roland Fransson.
Företaget bedriver sin verksamhet på Industrigatan 29 i Vetlanda. Med en personalstyrka på ca 40 personer kan vi erbjuda kvalificerade tjänster inom flera områden.

 

Vi erbjuder prisvärda produkter

Vi arbetar mot såväl företag som privatpersoner och industrier där vi utför elinstallationer, projekteringar, solcellsanläggningar, fiberinstallationer, larm samt tele- och datanät. Företaget har även certifierad personal som utför service och installation av värmepumpar och kylanläggningar.

Vår målsättning är att kunna erbjuda våra kunderna de mest prisvärda produkterna. Målet uppnår vi genom aktivt arbete med kvalitetsförbättringar och kostnadseffektiviseringar.

 

Kvalitet & Miljö

Vårt kvalitetsmål är nöjda kunder. För att uppnå målen ska vårt arbete utföras i enlighet med uppsatta kvalitetsmål:

• Leverera produkter med rätt kvalitet
• Leverera i rätt tid och på rätt sätt
• Dokumentera levererade produkter
• Sträva efter att förbättra kvaliteten på vårt eget arbete

Målen når vi när våra produkter och installationer uppfyller avtalets villkor. Avslutade projekt utgör därför en rekommendation för kommande projekt.

Målsättning är att eliminera verksamhetens miljöpåverkan på bästa sätt. Vi tar ansvar för emballage och uttjänta eller skadade produkter inom verksamheten, för deponi på miljöstation. Vår hantering av köldmedier utförs av kompetent personal enligt gällande föreskrifter.