Målsättning

Vi erbjuder prisvärda produkter

 

Vår målsättning är att kunna erbjuda våra kunder de mest prisvärda produkterna. Målet uppnår vi genom aktivt arbete med kvalitetsförbättringar och kostnadseffektiviseringar.

 

Kvalitet & Miljö

Vårt kvalitetsmål är nöjda kunder. För att uppnå målen ska vårt arbete utföras i enlighet med uppsatta kvalitetsmål:

  • Leverera produkter med rätt kvalitet
  • Leverera i rätt tid och på rätt sätt
  • Dokumentera levererade produkter
  • Sträva efter att förbättra kvaliteten på vårt eget arbete

Målen når vi när våra produkter och installationer uppfyller avtalets villkor. Avslutade projekt utgör därför en rekommendation för kommande projekt.

Målsättning är att eliminera verksamhetens miljöpåverkan på bästa sätt. Vi tar ansvar för emballage och uttjänta eller skadade produkter inom verksamheten, för deponi på miljöstation. Vår hantering av köldmedier utförs av kompetent personal enligt gällande föreskrifter.