Tävlingsvillkor

Allmänna regler och villkor för El & Projekterings tävlingar på el-projektering.se och i sociala medier.

Tävlingarna presenteras på www.facebook.com/elprojektering och/eller på www.instagram.com/elprojektering/ 

När du deltar i tävlingen accepterar du följande regler och villkor.

  • Tävlingen arrangeras av El-Projektering.
  • Alla personer som deltar i tävlingen tävlar på samma villkor. För att delta måste du vara över 18 år eller ha målsmans godkännande. När du lämnar dina personuppgifter för tävlingsbidraget ger du ditt medgivande att El-Projektering kan nyttja dessa. Anställda på El-Projektering har inte rätt att delta i tävlingen.
  • Tävlingsbidragen får inte strida mot svensk lag. Det är därför inte tillåtet att bidra med bilder och motiveringar som exempelvis innehåller pornografiskt eller rasistiskt innehåll. Tävlande ansvarar på samma sätt för att insänd beskrivning inte gör intrång i annan upphovsrätt eller på annat sätt kränker annans rätt. El-Projektering har inget ansvar för tävlingsbidrag stridande mot dessa villkor och förbehåller sig rätten att exkludera sådana bidrag från deltagande i tävlingen.
  • Varken Facebook eller Instagram stödjer, administrerar eller är på något sätt involverade i dessa tävlingar.
  • För att delta i våra Instagram-tävlingar krävs en öppen profil. 
  • Ev. vinstskatt betalas av vinnaren.
  • En förutsättning för att vinna är vi kan nyttja skatteavdraget Grön Teknik.
  • Laddkabel ingår ej , Lastbalansering ingår ej.
  • Standardinstallation: Montering laddbox på vägg, 10m kabeldragning från central 16A 3fas, 2 håltagningar valfritt material, jordfelsbrytare typ A för laddbox(extern eller inbyggd beroende på laddboxmodell), driftsättning och genomgång av laddbox, ej utbyggnad av central, ej montage på putsad fasad, 40km från Vetlanda,