Varukyla

Varukyla

Vi installerar och servar kylrum, frysrum och de flesta kylanläggningar oberoende av märke. Vi är med dig från idé till projektering, installation och framtida servicebesök.

Effektivisera din kylanläggning

Regelbunden service är det bästa sättet att hålla din kyl-anläggning driftsäker. Genom att rengöra värmeväxlarytor, byta kompressor med mera kan du effektivisera din kylning och förlänga drifttiden på din anläggning.

Vi installerar och servar kylanläggningar för CO2 samt anläggningar med de vanligast förekommande köldmedium. CO2 är ett miljövänligt köldmedium med ett GWP värde på 1. GWP står för Global Warming Potential och är ett mått på hur stor påverkan en gas har på växthuseffekten. Ju högre värde desto sämre för miljön.

 

 

Vi hjälper dig bygga din nya industri- eller livsmedelskyl

Tillsammans med våra leverantörer kan vi bygga helt kundanpassade lösningar för varje installation. Vi håller i hela processen från i projektering till färdig lösning och ser till att de lagar och regler som krävs följs. Tack vare vår breda kompetens inom kyla, värme, energieffektivisering och service är vi en partner som du kan lita på!

Larm/övervakning

Vid nyinstallation utav varukylanläggningar är fjärrövervakning och styrning en självklarhet i dag. Även loggning av temperaturer i kyl/frysrum samt mätvärden för kylmaskinens drift sparas och kan användas för att se trender och kunna förebygga stillestånd. Äldre anläggningar kan naturligtvis uppgraderas med fjärrövervakning.

 

Värmeåtervinning

Att återvinna värme vid kylning har blivit mer och mer använt av företag de senaste åren. Genom vatten eller luftburet kan värme återvinnas vid kylprocessen som en spillvara och leda till sänkta energikostnader. 

Är du intresserad av att veta mer om hur din anläggning kan utnyttjas för att ta tillvara värme? Kontakta oss å berättar vi mer!

Fördelar med installation från EL&P

  • Certifierade och utbildade kyltekniker
  • Vi kommer ut på hembesök
  • Vi arbetar lokalt för att ge bästa möjliga service till våra kunder.

Bakfickan full med erfarenhet!

Med bred kunskap och lång erfarenhet erbjuder vi allt från rådgivning till leverans av ledande produkter och säker installation.

Anders Hallgren
0383-566143
Skicka e-post