Projektering

Projektering

För att ge våra kunder en bra service har vi egen kompetens för projektering. Det är en stor fördel att vi har allt under samma tak.

Vi arbetar ofta med totalentreprenader där vi tar fram bygghandlingar och relationshandlingar i egen regi. Vi jobbar i Auto Cad miljö och applikationsprogram för el och tele installationer.

Vi jobbar även med belysningsberäkningar i ”Dialux”. Det medför att vi med hjälp av programmet ser att rätt nivåer uppnås enligt de riktlinjer som ”Ljus och Rum” rekommenderar för bra arbetsmiljö.

Kontaktpersoner

ELP_33.jpg ELP_27.jpg