Solenergi på Lilla Tofta

Solenergi på Lilla Tofta

På familjen Anderssons gård Lilla Tofta utanför Eksjö skördar man inte bara korn, här bärgar man också massvis med solenergi!

En bit nordväst om Eksjö, på toppen av en kulle, ligger gården Lilla Tofta. Här har Familjen Andersson drivit gården i flera generationer. I dagsläget har de cirka 70 köttdjur och brukar sina 87 hektar av skog och inägor. Fredrik Andersson har haft ögonen på solenergi under flera år. 

Tidigare innebar en investering i solceller i många fall mycket höga kostnader vilket resulterade i låg – eller ingen, avkastning. Tack vare den snabba tekniska utvecklingen och de betydligt lägre produktionskostnaderna är läget som tur är helt annorlunda idag. 

Fredrik fick inspiration av grannen som ett par år tidigare lät El & Projektering installera en solcellsanläggning på sitt tak. Därefter tog Fredrik själv in några offerter, men valet föll även för honom på EL & P. 

Den stora ladugården från 1875 har ett stort takparti rakt i söderläge som passade perfekt. Efter takförstärkning och takomläggning placerades 90 paneler á 325WattPeak på takytan. Den totala installerade effekten blev 29,25kWp.

Efter snart ett års användning känner sig Fredrik mycket nöjd med investeringen.

- Jag är verkligen jättenöjd, och det säger jag inte bar för att du frågar. De utförde ett toppjobb och det har så här långt funkar fläckfritt.

Med den breda kompetensen hos El & Projektering utfördes i samband med solcellinstallationen en installation av nytt markmätarskåp med integrerat reservkraftsintag.
Solcellsanläggningen kopplades in på produktionssäkring 35A och förbrukning kopplades in på mätarsäkring 25A som blir grund för lägre abonnemangskostnad. Inmätning med digitalt protokoll av jordtagsresistans gjordes också samtidigt och av samma installatör.

Solcellsanläggningen har nu på elva månader levererat drygt 30 000 kWh, en riktigt god årsskörd kan man säga!

elp_lillatofta-5.jpg elp_lillatofta-7.jpg elp_lillatofta-9.jpg elp_lillatofta-10.jpg elp_lillatofta-14.jpg elp_lillatofta.jpg elp_lillatofta-2.jpg